• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bestilling/endring av kommunaltekniske tenester

Informasjon om tenesta

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter, samt av lokale reglement, vedtak, regulativ og deklarasjonar. Meir informasjon om tenestene finn du på nettsidene til Sula kommune

Dei kommunaltekniske gebyra blir regulert ein gong i året. Frå og med 1. juli 2019 vil det bli sendt ut faktura 4 gongar i året, med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november. Du kan også søke om å faktura ein gong i månaden.

Renovasjonordninga blir administrert av det interkommunale renovasjonsselskapet  Årim.  I renovasjonskalenderen finn du  nyttig informasjon om ordninga.

Installasjon av vassmålar skal meldast til kommunen av autorisert rørleggar gjennom eige fagsystem.

Om du har spørsmål knytt til renovasjon  og slam kan du ta kontakt med Årim på telefon 70 31 41 00 eller post@arim.no, for andre spørsmål kan du ta kontakt med servicetorget i Sula kommune på telefon 70 19 91 00 eller post@sula.kommune.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader