• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om månadleg/kvartalsvis fakturering av kommunale avgifter

Informasjon

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter, samt av lokale reglement, vedtak, regulativ og deklarasjonar. Meir informasjon om tenestene finn du på nettsidene til Sula kommune

Dei kommunaltekniske gebyra blir regulert ein gong i året.

Faktura blir normalt sendt ut fire gongar i året, med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Du kan bestille månadleg faktura om du ønsker det. For å få månadleg faktura kan du ikkje ha noko uteståande til Sula kommune. Om du har ubetalte rekningar som har forfalt må du kontakte oss på telefon 70 19 91 00 for å få ein betalingsavtale.

Hytter/fritidsbustad og småbåt/naustlag
Hytter/fritidsbustadar og småbåt/nasutlag kan ikkje søke om månadleg faktura. Frå og med 2020 vil faktura blir sendt ut ein gong i året, etter at vassmålaroppgjeret er gjort. Fakturaen vil ha forfall 20. mars.  

Har du AvtaleGiro eller eFaktura?
Viss ikkje anbefalar vi deg å inngå avtale om ein av delene, her finn du informasjon om korleis du opprettar

Alle bestillingar av månadleg faktura for kommunaltekniske tenester blir automatisk innvilga. Du vil difor ikkje motta svar på søknaden.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader