• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om dispensasjon

Informasjon

Når må du søke dispensasjon?

Dersom du ønsker å bygge, rive eller endre noko som er i strid med lov, forskrift og reguleringsføresegnene for eigedommen, må du søke dispensasjon frå regelverket. Du kan ikkje søke om dispensasjon frå saksbehandlingsreglane.


 Når kan du få dispensasjon?
  • Omsynet bak føresegna du søker om dispensasjon frå, må ikkje bli vesentleg tilsidesett, og fordelane ved å gi dispensasjonen må vere klart større enn ulempene. Kommunens vurdering av om vilkåra er oppfylte, må ta utgangspunkt i grunngjevinga i dispensasjonssøknaden.
  • Omsynet bak føresegnene knytt til avstand kan for eksempel vere å sikre nok lys og luft mellom bygg og ivareta brannsikkerheit.
  • Du kan ikkje grunngi fordelar eller ulemper med personlege forhold, som for eksempel plassbehov og økonomi. Det er i utgangspunktet fordelar og ulemper for dei allmenne interessene som skal avvegast. I ei dispensasjonsvurdering er det ikkje tilstrekkeleg at situasjonen for dei allmenne interessene ikkje forverrast. Det må også påvisast ein fordel av tiltaket, primært for allmenne interesser.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader