• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilsetting av nær familie som brukarstyrt personleg assistent (BPA)

Informasjon

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ måte å organisere praktisk og personleg bistand for personar med stort hjelpebehov i dagleglivet.

Om tilsetting av nær familie som BPA står det følgande i kontrakta.

  • Familie og andre som står arbeidsleiar nært, skal normalt ikkje tilsettast som arbeidstakar.
  • Mor, far, søsken, barn, ektefelle, partnar og sambuar blir rekna som nær familie.
  • Oppdragsgivar kan likevel i enkelte tilfelle tillate bruk av familie og nærståande.
  • Familie og andre nærståande kan unntaksvis og i ei tidsavgrensa periode vere tilkallingsassistentar om ein arbeidstakar ikkje kan møte som avtalt i arbeidsplanen.

Ovanståande er i tråd med rundskriv om "Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)"

Du kan lese meir om ordninga med BPA på heimesida vår.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader