• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Oppseiing av kommunal bustad

Informasjon

 1. Du må sei opp leigekontrakta skriftleg minst 3 månader før du vil flytte.

 2. Når ein leigetakar flyttar ut brukar Sula kommune eit reingjeringsbyrå til å nedvask av bustaden. Faktura frå reingjeringsbyrået blir belasta leigetakar, det kan likevel vere lurt  å gjere ein eigeninnsats, til betre bustaden er vaska før reingjeringsbyrået startar på jobben, til lågare vil det fakturerte beløpet bli. Sjekkliste for rydding og reingjering når du flyttar ut av kommunal bustad (lenke til skjema)

 3. Nøklane til bustaden skal du levere i servicetorget på rådhuset.   Om du leverer nøklane utanom opningstida, kan du legge nøklane i postkassa ved inngangen. Legg dei i ein konvolutt som du merkar med namn og adresse. Om du leverer nøklane seinare enn avtalt, må du betale husleige til og med den dagen du leverer inn nøklane. Om du har mista nøklar vil du måtte betale erstatning for desse.

 4. Du trenger ikkje å sei opp straumabonnementet ditt, det gjer vi.

 5. Hugs at du må sende flyttemelding til Folkeregisteret og Posten.

 6. Du vil motta ei skrifteleg stadfesting på oppseiinga per post.

Kontaktinformasjon

Servicetorget i Sula kommune på telefon 70 19 91 00

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader