• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Sjekkliste for rydding og reingjering når du flyttar frå komunal bustad

Informasjon

Dette skal du gjere når du flyttar ut

  • Rydde og tømme bustaden for dine personlege eigedelar. Om du har ting som skal kastast kan du låne Bingsakort på rådhuset.
  • Når ein leigetakar flyttar ut brukar Sula kommune eit reingjeringsbyrå til nedvask av bustaden. Faktura frå reingjeringsbyrået blir belasta leigetakar, det kan likevel vere lurt  å gjere ein eigeninnsats, til betre bustaden er vaska før reingjeringsbyrået startar på jobben, til lågare vil det fakturerte beløpet bli. Vi har derfor laga denne sjekkelista for å gi deg ei oversikt over kva som skal vaskast ved utflytting.
  • Nøklane til bustaden skal du levere i servicetorget på rådhuset. Om du leverer nøklane utanom opningstida, kan du legge nøklane i postkassa ved inngangen. Legg dei i ein konvolutt som du merkar med namn og adresse. Om du leverer nøklane seinare enn avtalt, må du betale husleige til og med den dagen du leverer inn nøklane.
  • Du trenger ikkje å sei opp straumabonnementet ditt, det gjer vi.
  • Hugs å sende flyttemelding til Folkeregisteret og Posten.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader