• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om omsorgsbustad - til utskrift

Informasjon

Informasjon

Omsorgbustader er tilrettelagde bustader for eldre og funksjonshemma med pleie- og omsorgsbehov. Bustadene kan tildelast ut i frå eit førebyggande perspektiv. Det er lagt opp til at den einskilde bebuar har heimehjelp og tilsyn/bistand heile eller delar av døgnet.

Om du skal søke om transportteneste for funksjonshemma, omsorgsbustad, omsorgstenester eller støttekontakt må du bruke eigne skjema for dette

Du kan lese meir om omsorgbustadar på heimesida vår.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist, søknadane blir behandla så snart alle opplysningar er innhenta, vanlegvis innan 3 veker. Dersom det tar lengre tid vil du bli varsla om det. Saksbehandlar tar kontakt med søkar om det er behov for opplysningar utover det som er gitt søknaden. Du vil få skriftleg svar på søknaden. 

Om tildeling av bustad
Vi tar, i den grad det er mogleg, omsyn til ønsket ditt om kva bustad du helst vil leige, men vi står fritt til å tildele annan bustad. Om du takkar nei til tilbod om omsorgsbustad fordi du får tildelt annan bustad enn den du primært ønsker å leige, vil du miste plassen din i køa og må søke på nytt.

Pris
Gjeldande prisar for omsorgsbustadar finn du på heimesida vår. 

Hjelp til å fylle ut søknaden
Ta kontakt med Tiltakskotoret på telefon 70 19 82 01 kvardagar 09:00 - 15:00.

Kontaktinformasjon
Når du har fylt ut skjemaet skal du skrive det ut og sende det til:

Sula kommune
Tiltakskontoret
Postboks 280
6039 Langevåg

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader