• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Bytte av skule

Informasjon

Dette skjemaet kan du bruke om du ønsker å bytte skule for barnet ditt. Om du ønsker å søke for fleire barn, må du sende inn ein søknad for kvart barn.

Overføring av opplsyningar til ny skule

Skulen eleven gjeng på per i dag vil overføre eleven si mappe til den nye skulen. Elevmappa kan innehalde:

 • Resultat frå nasjonale prøver og kartleggingsprøver
 • Permisjonssøknadar
 • Referat frå utviklingssamtalar
 • Relevant korrespondanse mellom skule og heim

For elevar med spesialundervisning kan elevmappa i tilegg innhalde:

 • Henvisning til PPT og pedagogiske rapportar
 • Sakkunnig vurdering frå PPT
 • Individuell opplæringsplan
 • Vedtak om spesialundervisning
 • Halvårsrapportar/årsrapportar
 • Anna relevant korrespondanse

Skulen treng ikkje samtykke frå deg for å overføre desse opplysningane til den nye skulen , jf. personopplysninglova §8
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader