• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om gjeldsrågiving - til utskrift

Informasjon

Så bra at du tar tak i økonomien din. Om du har problem med gjeld eller utfordringar med å få endane til å møtast, bør du søke hjelp så tidleg som mogleg.

Økonomisk rådgiving er ei teneste som kommunen er pålagt å ha, det er heimla i Sosialtenestelova $17 opplysning, råd og rettleiing. I Sula kommune er det NAV som har ansvar for denne tenesta. Alle rettleiarane ved NAV Sula kan gi grunnleggande økonomisk rettleiing.

I meir komplekse saker anbefalar vi at  du først tar kontakt med Gjeldsrådgivingstelefonen i NAV på telefon 55 55 33 39. Opningstida  er kvardagar frå klokka 09:00 til 15:00. Om det ikkje er tilstrekkeleg, kan du søke om å få gjeldsrådgiving ved å sende inn dette søknadsskjemaet til NAV Sula, postboks 265, 6039 Langevåg. 

Du finn meir informasjon om gjeldrådgiving på nav.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader