• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon - Information - Інформація - Информация

Skjemautfylling

Registerering av ukrainarar som oppheld seg i Sula kommune

Informasjon - Information - Інформація - Информация

Informasjon
Sula kommune ønsker at ukrainarar som har kome til Sula kommune skal registrere seg her. Dette for at vi skal ha ei oversikt over kor mange som er her, og som kan trenge tenester frå kommunen framover. Fyll ut ei registrering for kvar person. Registreringa erstattar ikkje registrering hos politiet.

Information
Sula municipality wants Ukrainians who have come to Sula municipality to register here. This is so that we will have an overview of how many people are here, and who may need services from the municipality in the future. Fill in a registration for each person. The registration does not replace registration with the police.

Інформація
Муніципалітет Сула хоче, щоб українці, які приїхали до муніципалітету Сула, реєструвалися тут. Це для того, щоб ми мали уявлення про те, скільки людей тут і кому можуть знадобитися послуги муніципалітету в майбутньому. Заповніть реєстрацію для кожної особи. Реєстрація не замінює реєстрацію в поліції.

Информация

Муниципалитет Сулы хочет, чтобы украинцы, приехавшие в муниципалитет Сулы, регистрировались здесь. Это сделано для того, чтобы у нас было общее представление о том, сколько людей находится здесь и кому в будущем могут понадобиться услуги муниципалитета. Заполните регистрацию на каждого человека. Регистрация не заменяет регистрацию в полиции.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader