• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Samtykke - bruk av bilete og video i skulen

Informasjon klasselister

Informasjon om utdeling av klasselister:

Skulane får ofte spørsmål om å dele ut klasselister med namn og kontaktinformasjon til ulike føremål, alt frå at foreldre ønskjer å kunne ta kontakt med kvarandre eller at FAU skal ha eit arrangement.

Dette er tillatt både etter personvernregelverket og offentleglova så lenge klasselistene ikkje innheld opplysningar som er underlagt teieplikt. For meir informasjon viser vi til  Offentliggjøring av elevlister | Datatilsynet

I praksis vil det bety at vi ved skulane i Sula ikkje lenger kjem til å be om samtykke for utdeling av klasselister til
- Klassekontakt og foreldre/føresette i klassa og på trinnet
- til fotograf i samband med skulefotografering
- til FAU i samband med arrangement i FAU eller skulen sin regi

Dersom nokon vurderer at informasjonen på klasselista inneheld personopplysingar og dermed er og underlagt teieplikt, ber vi om at de varslar skulen.
Det kan til dømes gjelde om nokon av elevane:
- har hemmeleg telefonnummer eller adresse
- der adressa røper eit forhold som er personleg som til dømes at barnet bur på institusjon
- der adressa er sperra (hemmeleg)av omsyn til barnet sin tryggleik

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader