• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Samtykkeskjema vaksine for føresette til personar som ikkje har fylt 16 år

Informasjon

Informasjon frå Folkehelseinstituttet om koronavaksine til personar som ikkje er fylt 16 år:

"Om covid-19
Covid-19 gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men kan også gi symptomer fra andre organer. Eldre og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig covid-19 sykdom. Barn som blir syke har oftest et lett forløp med milde og kortvarige luftveissymptomer. Ungdom får oftere mer generell sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Risiko for alvorlig sykdom hos barn og ungdom er lav, men det er mer smitte blant ungdom i videregående skoler enn blant andre aldersgrupper. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å minske smitten i samfunnet. Mindre smitte er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien.

Om vaksinene
Comirnaty® (BioNTech og Pfizer) og Spikevax® (Moderna) er mRNA-vaksiner. Vaksinene inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinene er godkjent til bruk fra 12 år. Til årskullene 2004 og 2005 anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 - 12 uker. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose. Nye studier har vist at et langt intervall kan gi en bedre effekt.

De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. Fornoen vil symptomene kunne være mer kraftige. Disse vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn detman er vant til for andre vaksiner. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Tilstanden oppstår oftest innen en uke etter andre dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen én måned. Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer må lege oppsøkes og ungdommen undersøkes. Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 sykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen, og at denne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine. Les mer om vaksinene på fhi.no

Før vaksinasjon
Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet. Forenklet informasjon med tegninger finnes i brosjyren
Koronavaksine på-1-2-3

Før vaksinasjon vil ungdommen også bli bedt om å fylle ut et egenerklæringsskjema med helseopplysninger."

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader