• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om skjemaet

Skjemautfylling

Miljøretta helsevern i barnehagar

Informasjon om skjemaet

Rettleiing

Godkjenning:
Alle barnehagar skal vere godkjende av kommunen etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf. forskriften § 6. Slik godkjenning er eit av virkemidla for å oppnå eit miljø som fremmar helse, trivsel og læring hos barna.

Eigarar av barnehagar skal søke om godkjenning når det blir planlagt etablering, utviding (for eksempel tilbygg) eller endring (for eksempel betydelege endringar i antall barn) av barnehagen.

Tilsyn:
Kommunen har ansvaret for tilsyn med barnehagar. Slikt tilsyn er eit av virkemidla for å oppnå eit miljø som fremmar helse, trivsel og læring hos barna. Det blir planlagt regelmessige tilsyn, ca kvart 4. år. Hyppigare ved behov.

Om skjemaet:
Dette skjemaet tar utgangspunkt i dei krava som blir stilt til barnehager i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv (heretter bare: forskriften).

Skjemaet blir brukt av kommuneoverlegen og smittevernrådgivar som grunnlag ved:

  1. godkjenning av ny eller endret barnehage, jf. forskriften § 6, og ved
  2. tilsyn med allerede godkjente barnehager, jf. forskriften § 25.

Skjemaet refererer dei relevante paragrafane i forskrifta. Etter kvar paragraf følger detaljerte spørsmål og plass for nærmare beskrivingar. Spørsmåla bygger særleg på rettleiaren Miljø og helse i barnehagen (IS-2072). Nei-svar på eit spørsmål inneber ikkje nødvendigvis eit brot på forskrifta. Spørsmåla gir eit utgangspunkt for rettleiing og rådgiving frå kommuneoverlegen til barnehagen.

Skjemaet skal fyllast ut av barnehagen si leiing og sendast til kommuneoverlegen ved søknad om godkjenning. Tid for evt. stadleg tilsyn vil bli avtalt nærmare. Skjemaet kan også brukast ved postalt tilsyn.

Kommuneoverlegen vil så sende barnehagen eit vedtak med eventuelle varsel til barnehagen om forhold som bør utbedrast (merknader) eller forhold som utbedrast (regelverksbrot). Dersom barnehagen ikkje utbetrar desse forholda innan ein frist, kan det bli aktuelt å gi barnehagen pålegg om retting, jf. forskriften § 26. Når forholda er i orden, blir barnehagen godkjent ved eit nytt brev.


Marianne Bjerkevåg

Kommuneoverlege (smittevern og miljørettet helsevern)
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader