• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Eigedomsskatt - klage på kommunal takst

Informasjon


Om eigedomen har takst frå Skatteetaten
Sula kommune kan ikkje behandle klager i saker der bustadverdi er fastsett av Skatteetaten (formuesgrunnlag)

Du må klage direkte til Skatteetaten.

Om eigedomen har kommunal takst
Om eigedomen din har kommunal takst kan du bruke dette skjemaet til å klage. Om de har klaga på taksten tidlegare - og fått avslag, kan de ikkje klage på same grunnlag igjen.

Klagebehandling av kommunal takst
Om klagen er innkomen innan fristen vil den bli vurdert av sakkunnig nemnd. Om klagen ikkje blir tatt til følge blir den sendt til klagenemnda for endeleg avgjerd. Klagar/eigar vil få tilsendt vedtaket når saka er ferdig behandla. Vi gjer merksam på at klagen kan resultere i at endeleg takst blir lågare, men også høgre.

Betaling av faktura
Tilsendt faktura skal betalast sjølv om du har klagd på taksten. Om du får medhald i klagen, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mykje.

Klagefrist
11. april 2023

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kan du ta kontakt med Sula kommune v/servicekontoret på telefon 70 19 91 00, eller på e-post: post@sula.kommune.no.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader