• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Samtykke frå føresette - overgang barnehage til skule

Informasjon

Informasjon

Sula kommune har felles samtykkeskjema for overgang mellom barnehage og skule. Dette for å sikre at nødvendig informasjon kan bringast vidare med barnet. Hensikta er å gi barnet ein best mogleg skulestart og samsvarer med formålet med opplæringslova § 1-1.

Samtykket blir gitt i henhald til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) LOV-2018-06-15-38


Ved overgang frå barnehage til skule ønskjer lærar, som skal ha 1. klasse frå hausten av, munnlege opplysningar frå barnehagen om til dømes:
- Kven barnet leikar godt saman med?
- Ting barnet likar eller ikkje likar å gjere?
- Barnet sine sterke sider?
- Korleis barnet samhandlar med andre barn i leik og sosiale aktivitetar?
- Barnet sitt språk og språkutvikling?
- Er det situasjonar eller område der barnet treng ekstra omsorg/oppfølging?
- Andre forhold som barnehagen meiner skulen bør ha informasjon om?

Ved overgang frå barnehage til skule ønskjer skulen overføring av elevmappa til barnet. Dokument i elevmappa er til dømes; tilbod om barnehageplass, takka ja til barnehageplass, flyttemelding, pedagogiske rapportar, evt individuelle opplæringsplanar.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader