• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Avlastning for barn og unge med funksjonshemming

Informasjon

Dette skjemaet er til bruk for dei som skal søke om avlastning for barn og unge med funksjonshemming. Om søknaden gjeld for ein eldre person skal du bruke skjema for søknad om omsorgstenester.

Søknader om avlastning for barn og unge med funksjonshemming blir behandla i eit eige tildelingsutval. Det er ikkje søknadsfrist for avlastning. Søknaden blir behandla så snart alle opplysningar er innhenta og saka er ferdig førebudd; vanlegvis innan 3 veker. Dersom det tar lengre tid, vil du bli varsla om det.

Opplysningane i søknaden blir registrert i datasystemet vårt og blir behandla etter gjeldande lovverk for teieplikt.

Du vil få skriftleg melding om vedtaket.

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden om du tar kontaktar Tiltakskontoret, telefon 70 19 91 00.

Skjemaet skal skrivast ut og sendast til Sula kommune, Tiltakskontoret, Postboks 280, 6039 Langevåg

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader