• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Generell informasjon

Skjemautfylling

Leige av kommunale hallar til enkeltarrangement

Generell informasjon

Generell informasjon

Dette søknadsskjemaet gjeld kun leige til enkeltarrangement.   Du kan no søke om leige til enkeltarrangement for perioden september 2022 til juni 2023.

Søknad må sendast inn minst ei veke før planlagt arrangementsdato.

Alle arrangement må skje i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande reglane for smittevern.

Om du ønsker å leige hallane til treningar i helgane/treningshelgar kan du ikkje bruke dette skjemaet,  du må kontakte servicetorget i Sula kommune direkte på telefon 70 19 91 00 eller post@sula.kommune.no. Slike arrangement er ikkje å rekne som enkeltarrangement og vil difor ikkje bli prioritert. 

Ved søknad om faste leigetider skal anna skjema nyttast.

Før arrangementet vert avvikla skal ansvarleg arrangør ha gått igjennom branninstruks med vaktmeister/rektor.

Om det skal skjenkast alkohol under arrangementet må det søkast bevilling i god tid.

Informasjon om leigeprisar

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader